"Pán nás poslal na svet, aby sme patrili iným, nie sebe."

Rozumieme a poslúchame, venujeme sa iným celkom, úplne. A ak sa niekedy venujeme aj sebe, to len preto, aby sme sa mohli venovať iným. Staráme sa o seba, aby sme sa vládali starať o druhých.