"Konajme dobro, kde len môžeme a čakajme odmenu len od Boha."

Keď ľudia prijímajú dobrodenie, prijímajú ho dokonalo. Keď dávajú, dávajú ho nedokonalo, totiž s výhradou, aspoň zamlčanou, dostať za to niečo späť. My nie tak. My dávajme dokonalo, nečakajme od ľudí naspäť nič, veď Otec vyplatí dlhy svojich detí i s úrokami.