24. nedeľa v Cezročnom období rok „B“

Bratia a sestry,
v Božom slove sme počuli veľmi dôležitú otázku od nášho Pána Ježiša Krista: „Za koho ma pokladajú ľudia,“ a vzápätí sa Pán Ježiš pýta učeníkov: „Za koho ma pokladáte vy?“ Môžeme povedať, že je to otázka na telo. Počúvame ako v divadle. Pán Ježiš mal veľkú reputáciu. Považovali ho za proroka, Jána Krstiteľa, Eliáša a keď sa pýtal apoštolov, sv. Peter to presne trafil: „Ty si Mesiáš, Boží svätý!“ Ale nie sme v divadle. Túto otázku kladie Pán Ježiš i nám: „Za koho ma pokladáte?“

Evanjeliá sú plné vyznania Boha. Zoberme si len dnešné evanjelium podľa Marka. Jeho začiatok znie: „Evanjelium Ježiša Krista, Božieho Syna.“ Tak isto i záver, keď Pán Ježiš zomiera na kríži, stotník vidiac jeho smrť hovorí: „Toto naozaj bol Boží Syn!“ Ale aj na iných miestach nachádzame definované, že Ježiš je pravý Boh. Pri krste v Jordáne zaznieva hlas z neba: „Ty si môj milovaný syn,“ a opäť, keď z posadnutého vychádza zlý duch, hovorí: „čo ťa do nás, prišiel si nás zničiť, viem kto si, si Boží Svätý!“ Ale aj apoštoli vnímali, že Ježiš je Boh, zoberme si len udalosť po utíšení búrky, ako si medzi sebou šepkali: „Kto je to, že ho i more a vietor poslúchajú?“

Evanjelista Marek len raz hovorí o tom, ako sa Pán Ježiš pýta učeníkov, veľmi otvorene, na mienku o ňom, čo si o ňom myslia ľudia a zaujíma ho, čo si o ňom myslia oni. Isto to nebolo zo samoľúbosti, bolo to výchovné, chcel aby nahlas povedali kto je, nie len tak potichu. Keď Apoštol Peter vydáva svedectvo o ňom, že je Mesiášom, Pán Ježiš očisťuje ich názor na mesiáša. Nechce, aby v ňom videli niekoho, kto chce vládnuť, on je mesiáš, ktorý prišiel, aby nás zachránil, aby za nás, za naše hriechy trpel, zomrel a vstal z mŕtvych. Preto po Petrovom svedectve hovorí o svojom utrpení a smrti. Apoštolom to nebolo po chuti, oni chceli sedieť na ministerských miestach a preto dohováral Peter Ježišovi: „To sa ti nesmie stať.“

Bratia a sestry, nestačí o Ježišovi niečo vedieť, treba s ním i žiť. Nestačí keď aj my o ňom hovoríme, ako sme sa naučili na katechizme, že je druhá božská Osoba, opravdivý Boh. Treba nám podľa toho i konať. Ak je on Boh a volá ma nasledovať Ho, tak musím vykročiť a ísť za ním. Nemôžem dávať prednosť pohodliu, peniazom, práci, vášňam, nerestiam pred Ježišom. Málo by bolo keby som Ho vyznával slovami a nie životom, sebazáporom.

Včera sme slávili slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, keď ona, ktorá je bez hriechu a predsa trpela pre Božie kráľovstvo, kto som ja, že by som nevedel žiť a trpieť pre Ježiša Krista? Nech nám presvätá Panna Mária pomáha svojím orodovaním, vždy a za každých okolností svojím životom hovoriť druhým ľuďom: „Ježiš Kristus je môj Boh a Pán!“ Amen.