25. nedeľa v Cezročnom období rok „B“

Bratia a sestry, koľko krát ste v poslednom čase počuli alebo možno sami vyslovili slová: ach tá dnešná doba... Hlavne starší ľudia, keď vidia kam smeruje spoločnosť, kultúra, atď. zvyknú sa posťažovať na to, že všetko ide dolu vodou. V dnešných čítaniach z Božieho slova nám Boh ukazuje jednak dôvod, prečo tomu tak je, ale zároveň aj cestu, ako z toho von.

V prvom čítaní z Knihy múdrosti sme počuli, ako spravodlivý človek je na ťarchu bezbožným a tak sa rozhodnú ho odstrániť. Však ak naozaj existuje Boh, tak ho zachráni. V dejinách sa takéto prípady opakujú veľmi často. Proroci, sám Ježiš, mnohí mučeníci, ale aj dnes mnohí spravodliví ľudia zažívajú podobnú skúsenosť. Však sa len rozhliadnime okolo seba, keď niekto verejne vyjadrí svoj správny postoj, kresťanský pohľad na nejakú vec, ako sa hneď stane terčom prinajmenšom slovných útokov v médiách, od všelijakých pseudoautorít a pseudocelebrít. Ale nepoukazujme iba na iných. Radšej sa každý zahľaďme na seba. Nerobíme aj my niekedy veľmi podobne? Ak nás niekto svojimi slovami alebo svojím konaním vyruší z našej ľahostajnosti alebo z nášho hriešneho „pokoja“, nie sme aj my skôr pripravení odmietnuť, zdiskreditovať aspoň sami pred sebou takého človeka, ako by sme podľa jeho príkladu mali zmeniť svoj život? Predsa je ľahšie nájsť nejakú chybu na tom človeku, ako meniť seba a svoje pohodlie.

V druhom čítaní z Listu sv. apoštola Jakuba sme počuli odpoveď na otázku, odkiaľ pochádzajú boje a rozbroje. Z našej žiadostivosti. Z toho, že nevieme správne usmerniť naše túžby a podriadiť ich vyššiemu princípu. Nasledujeme tie nižšie namiesto toho, aby sme všetky podriadili našej najvyššej túžbe – túžbe po Bohu.

V evanjeliu sme počuli, že presne toto riešil aj sám Ježiš so svojimi učeníkmi. Vo chvíli keď im Ježiš začína zjavovať obdivuhodný plán spásy, oni sa rozprávajú o tom, kto z nich je väčší. Túžia po sláve, po kariére, po uznaní. A tak im Pán Ježiš kladie pred oči dieťa. Dieťa bez akéhokoľvek spoločenského postavenia. V hebrejčine sa ešte aj používa na dieťa a otroka to isté slovo. Ježiš sa stotožňuje práve s ním. Máme možnosť prijať Pána Ježiša, ak nehľadíme na postavenie človeka, ak nehľadíme, čo z toho budeme mať my, ale ak slúžime človeku, pretože je človekom.

Bratia a sestry, toto je návod, ktorí nám dáva dnes Ježiš – návod ako zmeniť dobu v ktorej žijeme. Nechať sa vyrušiť slovami, postojmi spravodlivých. Vedieť si brať príklad z ľudí, ktorí sú okolo nás a nehľadať dôvod, prečo by sme ich mohli odmietnuť. Usmerňovať svoje túžby, nepodliehať žiadostivosti, ale zamerať sa vždy na náš najvyšší cieľ – spoločenstvo s Bohom a tomu podriadiť všetko. A práve preto vedieť slúžiť ľuďom bez ohľadu na ich postavenie, slúžiť im nezištne. Ak sa o toto budeme snažiť, iste prispejeme k zmene v celom našom okolí.