"Sväté prijímanie je pre toho, kto sa chce stať svätým a nie pre svätých."

Ak je sväté prijímanie len pre svätých, tak potom nie je pre nikoho, lebo nikto sa nemôže stať svätým bez svätého prijímania. To nám potvrdzujú slová: "Ak nebudete jesť moje telo a piť moju krv, nebudete mať v sebe života."