Ozveny otcových slov

Vyberáme niekoľko výrokov človeka – svätca. Sú to skratky Don Boscovho pozorovania psychologického, pedagogického a asketického.
Vybrané sú z jeho 20-zväzkového talianského životopisu. Ku každému výroku je pripojené relatívne vysvetlenie – akási ozvena, ktorú v nás vyvolalo slovo tohto moderného giganta kresťanskej lásky. Ak bude niekde ozvena slabá, tam nebude na vine ten, kto volá,
ale prostredie, v ktorom jeho hlas zaniká.

"Kto nevie rozkázať svojej pažravosti, je neužitočný služobník."

Len ten môže Bohu slúžiť, kto vie panovať nad sebou, kto vie plniť rozkazy vyššieho a dávať rozkazy nižšiemu.

"Dobre usporiadaná práca nemôže škodiť telesnému zdraviu."

Ak niekto stene a s bolestnou hrdosťou vyznáva, že je nervove zničený, prepracovaný, zodraný, to ešte neznamená, že mnoho pracoval, ale skôr, že nerozumne, nemierne pracoval. Nemýľme si horlivosť s neumŕtveným búrliváctvom.

"Radosť jedného nech je radosťou aj ostatných a bolesť jedeného nech je bolesťou všetkých."

Otče, aby všetci jedno boli. Ak spoločne bývame, to nijako neznamená, že aj spoločne žijeme. Ani spoločná strecha, ani spoločný stôl nie je ešte spoločný život. Spolu žiť znamená mať spoločné radosti a mať aj spoločné žiale, lebo tieto dve veci vypĺňajú celý náš život. Nie sme jedno, ak nás nespája radosť a bolesť.

"Beda tomu, kto pracuje, aby ho svet chválil."

Svet je zlý, a preto, kto sa mu chce zapáčiť a kto si chce získať jeho pochvalu, nemôže zostať dobrým.

"Svet nenávidí kresťanov, a ak im nemôže ublížiť dnes, ublíži im zajtra."

Svet vás bude nenávidieť – predpovedal Kristus. Je pomstivý, nevie na urážky zabúdať, dobre si zapamätá toho, kto ním pohrdol. Ani si nemyslite, že už zabudol na to, keď sa nám zalieča, chváli a vábi nás. To preto, aby si nás získal, lebo aby nám mohol uškodiť, potrebuje našu lásku. Je falošný; keď ho začneme milovať, práve vtedy nám ublíži.

"Bojovať proti Cirkvi je to isté, ako udierať päsťou na hrot klinca."

Nemôžeš udierať Cirkev bez toho, žeby si si neublížil. Qui mange de Papa, meure – Kto zahryzol do pápeža, umrie.

"Znášaj ochotne chyby iných, ak chceš, aby iní znášali tvoje."

Od tých môžeš právom čakať zhovievavé milosrdenstvo pre seba, ktorých si ty sám učil byť milosrdnými. A len tak možno iného naučiť milosrdenstvu, ak mu dáme svoje okúsiť, veď nikto nemôže milovať a tobôž praktizovať to, čo nikdy nespoznal, čo nikdy neskúsil.
Čakáš od iných milosrdenstvo? Buď milosrdný a zhovievaj!

"O iných hovor málo a o sebe ešte menej."

Mnoho rečí nebýva bez hriechu – upozorňuje Duch Svätý. Ak hovoríš o iných, si v nebezpečenstve, že budeš znižovať. Ak o sebe, ľahko sa ti môže stať, že sa budeš vyvyšovať a odporne chváliť. V jednom i v druhom prípade ublížiš pravde. O blížnom ju nepovieš, lebo mu nevidíš do srdca a úmyslov, od ktorých práve závisí kvalita jeho skutkov a o sebe ju nepovieš zas preto, že chceš zakryť to nepekné, čo vidíš vo svojom srdci a vo svojich úmysloch. Podpriemerný rozpráva najčastejšie o sebe, priemerný o iných, rozumný o veciach.

Stránky