Kázne

Krst Krista Pána

Bratia a sestry. V bežnom živote sme uzavreli my, dospelí ľudia, viacej zmlúv. Mohla to byť pracovná zmluva, nájomná zmluva, zmluva s mobilným operátorom, ale i manželská zmluva. Každá zmluva zahŕňa práva i povinnosti tých, ktorí ju podpisujú. Veľakrát však vznikajú i problémy s dodržiavaním týchto zmlúv.

Zjavenie Pána

Je zima. Mal by som povedať, že všade leží sneh. Ale v súčasnosti to býva tu dole skôr výnimka. V snehu, či blate vidíme stopy ľudí i zvierat. Vidíme ich všetci, no nie všetci im rozumieme. Sú však medzi nami ľudia, ktorí v nich vedia čítať, vedia určiť, aké zviera a pred koľkými hodinami tade prešlo.

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Biblické čítania, ktoré sme si vypočuli, nám predstavili obraz dvoch rodín, ktoré si konajú púť do Božieho domu. Elkána a Anna privádzajú syna Samuela do chrámu v Silo a zasväcujú ho Pánovi (porov. 1 Sam 1,20-22.24-28). Rovnakým spôsobom sa Jozef a Mária vyberajú na veľkonočné sviatky ako pútnici do Jeruzalema spolu s Ježišom (porov. Lk 2,41-52). Často máme pred očami pútnikov, ktorí prichádzajú do svätýň a na obľúbené miesta ľudovej nábožnosti. V týchto dňoch sa mnohí vybrali na cestu ku Svätej bráne, otvorenej vo všetkých katedrálach sveta a aj v mnohých svätyniach.

Sv. Štefan prvý mučeník

Nežnosť vianočných udalostí s Božským dieťaťom v jasličkách prerušuje náhle správa o krvi prvého mučeníka pre Ježiša Krista, svätého Štefana: „...rozzúrili sa v srdciach a zubami škrípali proti nemu.“ Láska ku Kristovi sa stretla s nenávisťou diabla a lži. Záchvaty zúrivosti sú reakciou na nepríjemnú pravdu.

Narodenie Pána "vo dne"

Radostná zvesť ozýva sa, Spasiteľ je tu, tejto noci z Božej moci, zjavil sa svetu.

Bratia a sestry, spoločne oslavujeme narodeniny Pána Ježiša, lebo si uvedomujeme, že anjeli nám v túto presvätú noc odovzdali tú najradostnejšiu správu pre celé ľudstvo, Pri tejto krásnej príležitosti chcem sa s vami zastaviť pri troch aspektoch dnešného sviatku, a to: radostná zvesť, veľké veci začínajú v malom a sme Božie deti.

Stránky