Kázne

15. nedeľa v cezročnom období "A"

Bratia a sestry,
dnešné podobenstvo o rozsievačovi z evanjelia podľa Matúša, patrí medzi ojedinelé, ktoré Pán Ježiš i sám vysvetľuje.
Semeno Božieho slova zasiate na kraj cesty predstavuje tých, ktorí Božiemu slovu nerozumejú, alebo nechcú rozumieť a zlý duch nemá veľkú robotu, aby z ich sŕdc Božie slovo vymazal.
Na skalnú pôdu zasiate Božie slovo predstavuje tých, v ktorých sa nedokáže náuka o Bohu a Božom kráľovstve zakoreniť, nie sú schopní žiť podľa spoznanej Božej vôle, ani ich Božie slovo nepremieňa.

14. nedeľa v cezročnom období "A"

Pán Ježiš sa v dnešnom evanjeliu modlí a zvelebuje svojho Otca za to, že zjavil tieto veci maličkým a že ich skryl pred múdrymi a rozumnými. A dokonca hovorí: Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Blahoslavený Josemaria Escrivá de Bala-guer povedal: „Nie všetci sa môžu stať bohatými, múdrymi, slávnymi... Naopak, všetci – áno všetci sme povolaní stať sa svätými.“

Stránky