Kázne

Zjavenie Pána

Je zima. Mal by som povedať, že všade leží sneh. Ale v súčasnosti to býva tu dole skôr výnimka. V snehu, či blate vidíme stopy ľudí i zvierat. Vidíme ich všetci, no nie všetci im rozumieme. Sú však medzi nami ľudia, ktorí v nich vedia čítať, vedia určiť, aké zviera a pred koľkými hodinami tade prešlo.

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Biblické čítania, ktoré sme si vypočuli, nám predstavili obraz dvoch rodín, ktoré si konajú púť do Božieho domu. Elkána a Anna privádzajú syna Samuela do chrámu v Silo a zasväcujú ho Pánovi (porov. 1 Sam 1,20-22.24-28). Rovnakým spôsobom sa Jozef a Mária vyberajú na veľkonočné sviatky ako pútnici do Jeruzalema spolu s Ježišom (porov. Lk 2,41-52). Často máme pred očami pútnikov, ktorí prichádzajú do svätýň a na obľúbené miesta ľudovej nábožnosti. V týchto dňoch sa mnohí vybrali na cestu ku Svätej bráne, otvorenej vo všetkých katedrálach sveta a aj v mnohých svätyniach.

Sv. Štefan prvý mučeník

Nežnosť vianočných udalostí s Božským dieťaťom v jasličkách prerušuje náhle správa o krvi prvého mučeníka pre Ježiša Krista, svätého Štefana: „...rozzúrili sa v srdciach a zubami škrípali proti nemu.“ Láska ku Kristovi sa stretla s nenávisťou diabla a lži. Záchvaty zúrivosti sú reakciou na nepríjemnú pravdu.

Narodenie Pána "vo dne"

Radostná zvesť ozýva sa, Spasiteľ je tu, tejto noci z Božej moci, zjavil sa svetu.

Bratia a sestry, spoločne oslavujeme narodeniny Pána Ježiša, lebo si uvedomujeme, že anjeli nám v túto presvätú noc odovzdali tú najradostnejšiu správu pre celé ľudstvo, Pri tejto krásnej príležitosti chcem sa s vami zastaviť pri troch aspektoch dnešného sviatku, a to: radostná zvesť, veľké veci začínajú v malom a sme Božie deti.

Narodenie Pána "na úsvite"

„Poďme teda do Betlehema a pozrime sa, čo sa stalo, ako nám oznámil Pán“. Tak reagovali biedni pastierikovia na nebeských poslov, ktorí oznámili najkrajšiu zvesť pre celé ľudstvo. Ale táto novina bola predpovedaná už pred mnohými stáročiami cez osobu proroka Izaiáša: „Hľa prichádza tvoj spasiteľ“. Áno, už prišiel, nie pre naše spravodlivé skutky, ale zo svojho milosrdenstva, tak nás upozorňuje apoštol Pavol.

Stránky