Kázne

21. nedeľa v Cezročnom období „A“

Dôvera a zodpovednosť

Evanjelium o odovzdaní kľúčov Petrovi nás prirodzene vedie k uvažovaniu o úrade sv. Petra a jeho nástupcov – o pápežstve. Je to zaiste zaujímavá téma, ale skúsme sa dnes zastaviť trochu skôr. Všimnime si túto situáciu v jednoduchšej schéme: Boh zveruje dôležitú úlohu človekovi.

Pán Ježiš má pred sebou svojho učeníka. Nie vzorového. Práve naopak, veľmi krehkého.
O chvíľu ho bude musieť aj veľmi prísno napomenúť.
A napriek tomu mu zveruje takúto dôležitú úlohu.
Vyplýva z toho jasný záver: Boh dôveruje človekovi.

20. nedeľa v Cezročnom období „A“

Mnohým z nás přijde nehodnověrná ona až přehnaná vstřícnost dealerů či pojišťovacích agentů, když nabízejí svůj produkt. Příběh, který v evangeliu zazněl nás ujišťuje, že Ježíš takovým způsobem nejednal. Ježíš v evangeliu nás zaskočí spíše neochotou bavit se s Kananejskou ženou. Ženě odpoví: "Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.

Na první pohled bychom to označili: arogancí, neochotou, opovržením pohankou, či vůbec ženou. Když jdeme hlouběji, chápeme, že v Ježíši se odehrává zápas mezi jeho posláním a potřebou mimo toto poslání.

Nanebovzatie Panny Márie

Bratia a sestry!
V Mexickom Guadalupe je zázračný obraz Matky Božej. Zázračný kvôli jeho vzniku, ale aj pre jeho trvanie a pokračujúci zázrak: V oku P. Márie na obraze odborníci „našli“ osoby udalostí v dobe vzniku obrazu.
Udalosti podporujúce spásu, pokračujú až dodnes v rôznych podobách, ako ich Prozreteľnosť Božia posiela.

19. nedeľa v Cezročnom období „A“

Bratři a sestry,
dnes nám Pán Ježíš předkládá obraz víry u Petra. Vyčítá apoštolovi jeho malou a slabou víru. Zkoumaly jsme někdy my svou víru? Co je to víra, či opravdu víru máme. Můžeme říct, že víra je základný životný postoj. V určitém smyslu jakousi základní víru dostáváme od narození. Víru, v tomto smyslu, můžeme definovat jako schopnost otevřít se a přijímat. Bez víry by nebyl člověk schopný přijímat ani jenom základní životní prostředky: vodu, vzduch, obživu. Bez víry by člověk nebyl schopen řídit se svými smyslovými vněmy, teda věřit v realitu toho, co vidí a slyší.

Premenenie Pána

Ticho lieči

Významné udalosti Biblie sa udiali na vrchoch. Spomeňme si na Noemov koráb, ktorý pristál na Ararate, na Abraháma s nožom v ruke na vrchu Moria, na Mojžiša, zostupujúceho z Horebu s kamennými tabuľami Desatora či na Eliáša, ktorému sa Boh prihováral v tichom vánku na vrchu Karmel.

Aj učeníci prežili pri Ježišovi silný zážitok na vrchu, kdesi na severe krajiny v Galilei, snáď to bol vrch Hermon alebo Tábor.

Stránky