Kázne

25. nedeľa v Cezročnom období „A“

Drahí bratia a sestry,
poznal som schopného mladého človeka. Jeho meno je Andrej. Vyštudoval za lekára. Mal všetky predpoklady na úspešný život. Počas štúdii sa dostal do kruhu mladých kresťanov, kde dospel k zrelej viere. Dobre si uvedomoval veľkú zodpovednosť pred Bohom. A našiel svoje osobitné miesto v Cirkvi. Zriekol sa svojej kariéry ba aj založenia vlastnej rodiny a vstúpil do lekárskej misie Miles Jesu a pôsobí medzi biednymi v Afrike.

24. nedeľa v Cezročnom období „A“

Hovorí sa, že kde sú ľudia, tam sú chyby.
Nevyhneme sa konfliktom a napätiam úplne. Je preto dôležité, aby sme našli správne riešenia týchto situácií.

Niektorí ľudia napr. trénujú, cvičia rôzne techniky, aby sa ubránili pred útočníkom. Iní sa po konflikte stiahnu do seba, skryjú sa za mlčanie a uvažujú nad tým druhým s hnevom. Ďalší sa spoliehajú na svoj jazyk, vybuchnú a dajú sokovi najavo, čo si o ňom myslia. Nadávky, bitka, pomsta... Všetko toto má jedno spoločné. Vždy nám tam ide len o seba. Podčiarkujeme seba a protivníka preškrtávame.

23. nedeľa v Cezročnom období „A“

„Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.“

Slová, ktoré sme práve počuli sú každému z nás jasné. Nie prvý krát, ale už mnohokrát sme ich počuli. Pán nás však znova povzbudzuje, aby sme milovali, nikomu neškodili a chceli svojmu blížnemu len dobro, tak ako chceme sami sebe. Nikto zdravý sebe neublíži, bude všetko robiť, aby sa mal dobre, aby bol šťastný a nič mu nechýbalo. A Pán chce, aby táto naša snaha bola zameraná aj na nášho blížneho.

22. nedeľa v Cezročnom období „A“

Bratia a sestry,
dnes pozorujeme, že v každej oblasti, či už v umení, športe a iných oblastiach, platí určité pravidlo. Kvôli úspechu musím mnohé veci zanechať, akoby príjemno pre mňa nejestvovalo. To, čo iní považujú za stredobod svojho života, to odmietam, aby som dosiahol žiadaný úspech, slávu, musím na sebe tvrdo pracovať. Nemôžem byť len pozorovateľom, ako to býva pri športových súťažiach.

A Kristus, čo robí v perspektíve vzkriesenia a večnej slávy? Ponúka pravidlo, životnú múdrosť: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba a nech ma nasleduje.“

Stránky