Kázne

Kvetná nedeľa

Bratia a sestry, zvláštnosťou dnešnej svätej omše na Kvetnú nedeľu je, že sme ju začínali mimo kostola. Svätú omšu predchádzal obrad svätenia bahniatok, počúvali sme Božie slovo z Matúšovho evanjelia, ale nielen počúvali, aj sami sme sa zapojili do sprievodu, ktorý odprevádzal Pána Ježiša do Jeruzalema, keď sme aj my spolu s kňazom slávnostnou procesiou a spevom vstúpili do chrámu.

Zvestovanie Pána

Drahí bratia a sestry, slávnosť Zvestovania Pána nám pripomína veľkú udalosť, ktorou sa začala nová éra v dejinách ľudstva. Archanjel Gabriel prišiel k Márii, dievčaťu z Nazareta, aby zvestoval, že sa to práve na nej splnia všetky prisľúbenia dané prorokom. A teda aj to, ktoré sme dnes počuli v prvom čítaní z úst proroka Izaiáša. Jej Syn, ktorého počne a porodí mocou Ducha Svätého, bude Synom Najvyššieho. Samotný fakt, že tento sviatok je väčšinou slávený v pôstnom období nám pripomína, že tajomstvo vtelenia je nerozlučiteľne spojené s tajomstvom smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.

Sv. Jozef, ženích Panny Márie

Bratia a sestry!

Sú miesta na zemi, kde práve v tejto chvíli zomierajú ľudia od hladu, inde možno dnes ešte čosi majú, ale zdá sa, že zajtra, ak nepríde pomoc, zomrú... Tí z nich, ktorí veria v Boha možno ešte dôverujú, že On im pomôže niečo nájsť... Neveriaci už možno stratili nádej na prežitie. A my? Sme generácia, ktorá ma rada istoty – istotu, že budem mať čo jesť, kde bývať, že sa má kto o mňa postarať. Mať istotu.

Pozrime sa na istoty, ktoré mal sv. Jozef a Panna Mária.

Stránky