Kázne

2. adventná nedeľa rok „B“

V dnešnom svete máme veľa hluku a málo ticha. Zaznieva k nám množstvo slov, ale len máloktoré z nich k nám aj prehovoria. Väčšinu slov jednoducho pustíme ušami dnu a von.
Je tu však jeden hlas, na ktorý by sme nemali ostať ľahostajní. Hlas, ktorý je pre náš život rozhodujúci, či ho zachytíme, alebo ho prepočujeme.
Je to Boží hlas.

Slávnosť Všetkých svätých

Tu na zemi žijeme v spoločenstve.
Vznik spoločenstiev je veľmi potrebný. Patríme do rodinného spoločenstva, taktiež máme okruh svojich známych a priateľov, alebo do pracovného kolektívu. Beda človeku samotnému, nemá nikoho kto by ho zdvihol. Tento rozmer spoločenstva nesmie človeku nikdy chýbať. Žijeme ho vo vzťahu k Bohu a k blížnym. Patríme do spoločenstva Cirkvi a v nej sú aj ľudské duše, ktoré už požívajú večnú blaženosť s spoločenstve s Bohom. Voláme ich svätými.

Stránky