Kázne

Nanebovzatie Panny Márie

Keď bola začiatkom tohto storočia reštaurovaná starobylá drevená socha Panny Márie, tzv. Haškova Madona (17. stor.) z chrámu v Novom Meste n/Váhom, zostali milo prekvapení. Pod nánosmi niekoľkých náterov sa objavila jej jemne usmiata tvár. Takto ju vyobrazil vtedajší umelec.

Stránky