Kázne

5. veľkonočná nedeľa rok „B“

Apoštoli rozumeli obrazu viniča. Nie len preto, že Palestína bola posiata viničom. Ale preto, že obraz viniča sa mnohokrát objavuje v Starom Zákone. A to ako symbol vyvoleného národa. Jeremiáš hovorí, že Boh zasadil vyvolený národ ako sťa vinič šľachetný. Izrael bol Božím vinohradom, ktorý mal priniesť ovocie, ktoré Boh od neho očakáva. To sa však nestalo. Vyvolený národ sa spreneveril svojmu poslaniu a preto Izaiáš lamentuje a hovorí, že Boh čakal, že zrodí hrozno, ale urodili sa len plánky. A Jeremiáš lamentuje, že ako sa len zmenil vinič spotvorený a cudzí.

4. veľkonočná nedeľa rok „B“

Milý bratia a sestry,
mnohí z vás máte doma psa, mačku, alebo iné zvieratko. Staráte sa o ne, aby mali čo žrať, vyčistíte im klietku, alebo okúpete psa. Keď treba idete so svojim zvieracím „miláčikom“ zverolekárovi. Všetko urobíte pre svoje zvieratká, len aby im bolo dobre.

Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí o sebe: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce.“ Tie jeho ovečky to sme my všetci, ktorí v neho veríme. Pán Ježiš nás má rád, stará sa o nás, aby sme boli spokojní, šťastní, aj život položil za nás, aby sme na veky boli šťastní.

Stránky