Kázne

Zjavenie Pána rok „C“

Tajomstvo narodenia Pána sa odohralo v noci. V tichú, svätú vianočnú noc sa narodil v betlehemskej maštaľke Spasiteľ, Kristus Pán. Kráľ všetkých ľudí prichádza na svet ako bezbranné dieťa. Svedkami jeho narodenia sú tí, ktorí majú srdcia otvorené pre vieru. Viera v jeho božstvo, že je Boží Syn a mocný kráľ je podmienkou stretnutia s ním. Ježiš Kristus je svetlom, ktoré prežiarilo nielen noc nad Betlehemom, ale ktoré jasne zažiarilo v tme ľudskej biedy a beznádeje a najmä v tme ľudských hriechov. Narodenie Ježiša Krista zasiahlo všetkých ľudí dobrej vôle.

Panny Márie Bohorodičky

Veľmi známou a rozšírene nebezpečnou chorobou dnešnej doby je nechuť rozmýšľať a uvažovať nad udalosťami a vecami, ktoré sa dejú v živote každej rodiny i života každého jedného z nás a ťažiť z nich poučenia. Ak je život škola, tak si musíme priznať, že väčšina z nás ju obchádza. Dnešného človeka rozmýšľanie bolí. A tak si radšej platíme kádre, ktoré myslia za nás. Je pre nás jednoduchšie nekritický preberať informácie z internetu, rozhlasu, televízie. A čo povedať o čítaní a uvažovaním nad Božím slovom?

Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa rok „C“

Mnohí si dnes myslia, že všetky náboženstvá sú rovnaké, či rovnocenné. To je však len povrchný pohľad. Viaceré náboženstvá majú spoločnú vieru v Najvyššiu duchovnú bytosť a vo večný život. Podstatný rozdiel je však medzi náboženstvami, ktoré si vytvorili ľudia a náboženstvom, ktoré založil sám Boh, Stvoriteľ všetkého. To náboženstvo, ktoré založil Boh, je kresťansko-katolícke, lebo ono čerpá pravdu i dobro z Božieho zjavenia, ktoré máme vo Svätom písme.

Sv. Štefan, prvý mučeník

V spomienkach si dosť často spomeniem na príklad veľmi dobrého kňaza – saleziána Dona Alojza Masného, uja Lojzka. On vo svojich príhovoroch a pri ťažkostiach, ktoré prežíval hovoril: Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť, vtedy sa radujte a jasajte lebo máte hojnú odmenu v nebi.

Stránky