Kázne

Všetkých svätých

V kontakte s dnešnými mladými ľuďmi máme dojem, že sa nevedia radovať z mnohých vecí, ktoré život prináša. Akoby sa tešili len z toho, čo im ponúka virtuálny svet a konzum. A možno je to aj preto tak, že im to ponúkame často my dospelí, aby sme im nejak vyplnili čas, pretože ten náš je „veľmi vzácny“ a obmedzený.

30. nedeľa v cezročnom období rok „B“

Keď pápež František navštívil v januári tohto roku Peru, v jednom príhovore zacitoval staré africké príslovie: "Tí mladí kráčajú rýchlo – a majú to tak robiť – ale iba tí starí poznajú cestu".

Táto múdrosť nám hovorí o tom, že mladí sú rýchli, kreatívni, podnikaví, ale veľakrát v živote sa stratia, zablúdia a sami nedokážu znovu objaviť správny smer a cestu k správnemu cieľu.

A sv. Bernard má túto myšlienku: "Keď si človek zvolí za vodcu svojho života seba samého, zvolí si somára."

Stránky