Kázne

2. adventná nedeľa

Bratia a sestry, púšť je známa aj veľkým striedaním teplôt cez deň a v noci - od súmraku po brieždenie môžu teploty klesnúť aj pod bod mrazu. Problémom je aj veľký nedostatok vody.

Pozrime sa však na púšť ako na miesto stretnutia s Bohom. Počuli sme v evanjeliu o Jánovi Krstiteľovi, ktorý bol na púšti. Je zaujímavé, že nie Ján išiel medzi ľudí, ale že oni prichádzali za ním do púšte. Prichádzal k nemu Jeruzalem, celá Judea. Prichádzali pre radu, čo majú robiť, čo zmeniť, ako sa pripraviť na príchod Pána.

Stránky