Kázne

28. nedeľa v Cezročnom období rok „B“

V prvom čítaní nás Kniha Múdrosti poučuje, že múdrosť je viac, ako akékoľvek bohatstvo....

Druhé čítanie z listu Hebrejom vyzdvihuje Božie slovo, pred ktorým sa nik nemôže ukryť... Tu sa nám ponúka skutočný príbeh z nápravného zariadenia. Chlapci kradli, aby mali peniaze, aby boli bohatí. Takéhoto priviedli k zodpovednej za výchovu. Ona vedela, že ukradol, aj mu to povedala. On sa vyhovára: „Ukradol som, ale to nikto nevidel.“ Ona mu na to: „Ale vari ty si nikto? Ty sám seba nevidíš?“ Nevidel zrakom svedomia, nevidel zrakom Božieho slova.

27. nedeľa v Cezročnom období rok „B“

Úsmevne sa hovorí, drahí bratia a sestry, že Adam sa dostal na stretnutie s Bohom a pýtal sa na Evu: „Prečo si stvoril ženu tak peknú?“ Pán Boh mu odpovedá: „Aby si ju mal rád.“ Muž chvíľku premýšľa a ďalej sa opýtal: „Ale prečo mi niekedy príde byť taká nerozvážna?“ Boh hovorí: „To preto, aby ona mala rada teba!“

Bratia a sestry, Boh chce, aby bol človek šťastný a preto človeka stvoril ako muža a ženu.

Stránky