Kázne

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Bohu, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.

V dnešnú nedeľu má náš Boh veľký sviatok, celý svet má spoznať, že on je bol a príde. Aký je náš Boh, počuli sme z úst Mojžiša: Stvoril človeka, ktorému sa prihovára ako priateľovi. Vybral si národ, o ktorý sa staral, ako o vlastné dieťa, vychovával ho, ale predovšetkým miloval. Preto Mojžiš všetkých povzbudzoval, aby na svojho Boha nezabudli, aby plnili jeho prikázania a tak budú šťastní oni i celé potomstvo.

Зіслання Святого Духа

Деколи ми справді живемо так як ті, що казали апостолу Павлу, що ми навіть не знали, що є Святий Дух. Буває, що мало Його згадуємо, ріко до Нього звертаємось, не часто Його відчуваємо. А на справді Він завжди є с нами і піклується про нас. Не використаємо Його ласки так, як насправді би це було можливо.

Stránky