Kázne

Nanebovstúpenie Pána

Bratia a sestry, skutočnosť, že sa Kristus zjavuje 40 dní od zmŕtvychvstania do nanebovstúpenia chce možno apoštolom a aj nám niečo povedať.
Preto uvažujme, k čomu nás pobáda Božia prítomnosť, ak sa pozeráme na jeho tridsaťtriročné pôsobenie. Príchodom do nášho sveta spečatil svoju trojitú prítomnosť: v Božom Slove, v Eucharistii a v blížnom, kde v týchto troch spomínaných oblastiach máme viesť dialóg lásky s Bohom: v Eucharistii, v Písme Svätom a v blížnom...

Tu veľmi naliehavo Boh žiada, priam prikazuje, ísť na miesto, kde im prikázal...

4. veľkonočná nedeľa

Je zajímavé: Dříve, než Ježíš o sobě řekne: Já jsem Dobrý pastýř, představil se nám jako dveře: Já jsem dveře k ovcím. Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič.

Porozumět tomuto podobenství nám pomůže znalost tehdejších poměrů: ovčinec se nacházel v přírodě či ve dvoře, většinou pod širým nebem. Na noc se tam shromažďovali stáda od více pastýřů. U jeho jediného vchodu spával přes noc vrátný a ráno dovnitř vpouštěl pastýře, kteří si přicházeli pro své ovce – ty znaly jeho hlas a následovaly ho na pastvu.

3. veľkonočná nedeľa

Lk 24,35-48: "Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu."


Môžete obchádzať okolo domu, brány, auta, ale keď nemáte kľúč, nemôžete vojsť do zatvorených priestorov. Existujú rôzne kľúče: od bytu, kancelárie, ale i USB kľúče informácií. Ale aj v duševnej oblasti hovoríme o "kľúčoch", ktoré nám pomôžu pochopiť niečo skryté, doteraz uzavreté našej chápavosti. Môže to byť jedno slovo, gesto, situácia, ktorá vám všetko vysvetlí. Napr. v škole ti niekto vysvetlí poučku a ty v jednom okamihu pochopíš, o čo ide.

Stránky