Kázne

Veľký piatok

Áno, znova prežívame príležitosť, kedy si dnes s celosvetovým kresťanstvom pripomíname, ako nás inštruuje Matka Cirkev – „Slávenie utrpenia a smrti Pána“.

Zelený štvrtok

Sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú.
Prečo sú naše sľuby veľmi často prázdne reči? Odkladáme, aby sme nemuseli splniť?

Aj Boh je taký?

Boh sľubuje, ale akoby odkladal splnenie. No On je verný vo svojich sľuboch a nemešká. Len než sa my necháme zapojiť do jeho plánov našej záchrany, tak to trvá. Takto to bolo pri záchrane Izraelitov z Egyptského otroctva. Čas na naplnenie sľubu musel dozrieť.

Kvetná nedeľa

V januári 2011 sme v správach mohli zachytiť informáciu o rozsiahlych záplavách v Austrálii. Videli sme množstvo škôd... ale predsa uprostred toho všetkého pochmúrneho sme si mohli všimnúť aj hrdinský skutok 13-ročného chlapca, ktorý sa volal Jordan Rice. Jedno popoludnie sa matka Donna vydala so svojimi dvomi synmi do mesta kúpiť im školské uniformy. Počas cesty sa ich auto ocitlo v prudko stúpajúcej vode. Zúfalá matka zavolala záchranárov a podľa ich pokynov, všetci traja vyliezli na strechu auta. Jordan sa bál vody, lebo nevedel plávať.

Sv. Jozef, ženích Panny Márie

„Ženu statočnú kto nájde?“
a muža statočného?

V rímskej bazilike Božského Srdca, ktorú, na želanie sv. Otca Leva XIII. dostaval don Bosco, je nad ľavým bočným oltárom obraz „muža statočného“. Sv. Jozef rukou „od srdca“ drží Ježiška, Matka Božia stojí vedľa a Jozef má pravú ruku vystretú nad chrámom sv. Petra. Nad nimi je nápis, možno povedať odporúčanie zo starého Egypta v čase hladu: „Iďte k Jozefovi“. Toto dostáva dnes z duchovného aspektu oveľa väčší význam.

Stránky