Kázne

Narodenie Pána "na úsvite"

„Poďme teda do Betlehema a pozrime sa, čo sa stalo, ako nám oznámil Pán“. Tak reagovali biedni pastierikovia na nebeských poslov, ktorí oznámili najkrajšiu zvesť pre celé ľudstvo. Ale táto novina bola predpovedaná už pred mnohými stáročiami cez osobu proroka Izaiáša: „Hľa prichádza tvoj spasiteľ“. Áno, už prišiel, nie pre naše spravodlivé skutky, ale zo svojho milosrdenstva, tak nás upozorňuje apoštol Pavol.

4. adventná nedeľa

„po roce Vánoce přicházejí, hořké a kyselé“ zpívá v novém albu skupina Jelen. Důvod „kyselých Vánoc“ je uhnutí ze společné cesty – ohrožení jednoty ve vztahu. A o tom je i dnešní příběh:

Josefa nacházíme v dnešním úryvku evangelia v období po zásnubách, před uvedením do svého domu - žijí tedy každý ve svém.

3. adventná nedeľa

Chcem vám v úvode ponúknuť jeden obraz z prírody. Zvlášť v zimných dňoch môžeme v nej pozorovať jav teplotnej inverzie. Niekde na vrchoch žiari nádherné slnko, zatiaľ čo pod sebou môžeme vidieť len „more oblakov“, ktoré v doline ostávajú aj po celý deň. Kto chce uvidieť slnko, nemôže ostať dole. Potrebuje vykročiť vyššie, až niekde nad oblaky... Tam sa všetko ukáže v inom svetle...

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

História sviatku

Ako mariánsky sviatok sa Nepoškvrnené počatie Panny Márie začal v Cirkvi sláviť v ôsmom storočí na Východe a o sto rokov neskôr i na Západe. Pápež Klement XI. v roku 1708 nariadil, že bude záväzným pre celú Cirkev. Túto vieroučnú pravdu Cirkvi ako dogmu vyhlásil „ex catedra“ pápež Pius IX. 8. decembra 1854 bullou Ineffabilis Deus. O štyri roky neskôr sa Panna Mária pod týmto menom predstavila pri svojom zjavení v Lurdoch Bernadete Soubirousovej, ktorej povedala: „Ja som Nepoškvrnené počatie“.

2. adventná nedeľa

Bratia a sestry, púšť je známa aj veľkým striedaním teplôt cez deň a v noci - od súmraku po brieždenie môžu teploty klesnúť aj pod bod mrazu. Problémom je aj veľký nedostatok vody.

Pozrime sa však na púšť ako na miesto stretnutia s Bohom. Počuli sme v evanjeliu o Jánovi Krstiteľovi, ktorý bol na púšti. Je zaujímavé, že nie Ján išiel medzi ľudí, ale že oni prichádzali za ním do púšte. Prichádzal k nemu Jeruzalem, celá Judea. Prichádzali pre radu, čo majú robiť, čo zmeniť, ako sa pripraviť na príchod Pána.

Stránky