Kázne

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Bratia a sestry, čo je našou prvou životnou úlohou? Naučiť sa chodiť, jesť, rásť, vzdelávať sa, tvoriť vzťahy, založiť si rodinu...?

Áno to všetko je potrebné, ale najpotrebnejšie je čím skôr a čím viac spoznať Boha, zamilovať si ho, vytvoriť si s ním vzťah ako základ pre všetky vzťahy, ako základ pre všetky práce a snaženia, ak chcem, aby boli múdre, cieľavedomé, dobré a nakoniec večné. Kto sa nenaučí a nepochopí, načo má rozum, vôľu a duchovné schopnosti, a nenaučí sa ich správne používať, nakoniec môže o všetko prísť.

A tu sme pri prvej otázke: Kto je Boh?

7. veľkonočná nedeľa

„Otče, ja som ťa oslávil na zemi, dokončil som dielo, ktoré si mi zveril...“

Bratia a sestry, vo štvrtok sme slávili Nanebovstúpenie Pána, ktorým zavŕšil svoj pozemský pobyt.
Dnešné Božie slovo zahŕňa vyslyšanie jeho modlitby, ktorú dnes znova sprítomnil. On je ten istý včera, dnes a naveky.
Apoštoli, pred ktorými sa ju modlil prvýkrát, už prijali a zachovali čo im povedal. Pre ďalšie prijímanie a zachovávanie pokračovali v jednomyseľnej modlitbe a očakávali Dar trvalého uschopnenia, aby Pán Ježiš pokračoval vo svojej Cirkvi v zachraňujúcom diele.

Nanebovstúpenie Pána

Bratia a sestry, skutočnosť, že sa Kristus zjavuje 40 dní od zmŕtvychvstania do nanebovstúpenia chce možno apoštolom a aj nám niečo povedať.
Preto uvažujme, k čomu nás pobáda Božia prítomnosť, ak sa pozeráme na jeho tridsaťtriročné pôsobenie. Príchodom do nášho sveta spečatil svoju trojitú prítomnosť: v Božom Slove, v Eucharistii a v blížnom, kde v týchto troch spomínaných oblastiach máme viesť dialóg lásky s Bohom: v Eucharistii, v Písme Svätom a v blížnom...

Tu veľmi naliehavo Boh žiada, priam prikazuje, ísť na miesto, kde im prikázal...

Stránky