Kázne

2. veľkonočná nedeľa Nedeľa Božieho milosrdenstva

Vojak z Napoleonovej armády vykonal čin, za ktorý si zaslúžil trest smrti. Keď sa o tom dozvedela jeho matka, rozhodla sa ísť k Napoleonovi a prosiť o milosť pre svojho syna. Podarilo sa jej dostať k Napoleonovi a predniesla mu svoju prosbu. Ale z jeho úst počula tieto slová: "spravodlivosť si vyžaduje, aby váš syn bol potrestaný smrťou," A ona na to hovorí: "Ale ja som neprišla prosiť o spravodlivosť. Ja som prišla prosiť o milosť." A nato Napoleon znova hovorí: "Váš syn si milosť nezaslúži." Ale matka sa nedala a povedala: "Milosť nie je zásluha.

Veľkonočná vigília

Bratia a sestry, veľkonočnú vigíliu sme začali sláviť obradom svetla. Svetlo sme priniesli do tmavého kostola, kde potom naplno zažiarilo. Prechod z tmy na svetlo, prechod cez Červené more - z Egypta do zasľúbenej zeme, z otroctva na slobodu, prechod od hriechu k novému životu a nakoniec prechod z tohto sveta do večnosti.

Veľký piatok

Doznela správa o vykupiteľskej smrti Pána Ježiša.

Kríž, na ktorom dovtedy zomierali otroci za trest, sa stal prostriedkom nielen smrti Božieho Syna, ale aj prostriedkom vykúpenia všetkých ľudí.

História ľudstva do Kristovho kríža bola hrozná. Bola to história pokazenej večnosti. Veď hriechom Adama a Evy sa rozsypali Božie plány, ktoré mal s človekom. Dovtedy naplánovaná šťastná večnosť sa zmenila na vyhnanstvo. Od hriechu prvých rodičov až po kríž – teda cez tisícročia – aj tí najsvätejší uviazli na polceste. Nebo bolo zatvorené.

Zelený štvrtok Pánovej večere

Sviatosti lásky a spoločenstva

Pri spoločných oslavách, keď sa stretnú priatelia, je zvykom v posledných rokoch prekvapiť oslávenca alebo hostí prezentáciou, videom, nejakým zostrihom, kde sa pripomenú pekné chvíle strávené spolu, ktoré sa zapísali do pamäti a je príjemné alebo aj užitočné si ich tam uchovávať.

Dnes máme v Cirkvi jedno dôležité výročie, oslavu. Pripomíname si výročný deň, keď nám Ježiš Kristus odovzdal sviatostné poklady – Eucharistiu a kňazstvo.

Stránky