Kázne

15. nedeľa v Cezročnom období rok „B“

Dnešná doba sa mení veľmi rýchlo a slovná zásoba sa obmieňa. A preto sme často svedkami toho, že ľudia pred pár rokmi bežne používali slová, ktoré dnes už patria na okraj slovnej zásoby. Nová generácia ich už nepoužíva a ani nepozná ich význam. Takéto slová voláme tak odborne archaizmy. Aj osobnú skúsenosť mám, keď som pripravoval birmovancov, tak som zistil, že títo mladí ľudia už nerozumeli slovu pokánie, milosť, sviatosť, a tvárili sa alebo možno to aj bola pravda, že ich počujú prvý krát.

Narodenie Sv. Jána Krstiteľa

Narodenie dieťaťa je pre rodinu veľký sviatok. Je tu veľká radosť z dieťaťa. Rodičia sa v dieťati vidia, veď je to plod ich lásky. Veriaci rodičia zároveň ďakujú Pánu Bohu, že im doprial takýto obrovský dar. Zároveň sa v ich mysliach vynára otázka: „Čím len bude toto dieťa? Ako zvládne túto ťažkú dobu plnú rôznych nebezpečenstiev?“

Stránky