Kázne

7. veľkonočná nedeľa

„Otče, ja som ťa oslávil na zemi, dokončil som dielo, ktoré si mi zveril...“

Bratia a sestry, vo štvrtok sme slávili Nanebovstúpenie Pána, ktorým zavŕšil svoj pozemský pobyt.
Dnešné Božie slovo zahŕňa vyslyšanie jeho modlitby, ktorú dnes znova sprítomnil. On je ten istý včera, dnes a naveky.
Apoštoli, pred ktorými sa ju modlil prvýkrát, už prijali a zachovali čo im povedal. Pre ďalšie prijímanie a zachovávanie pokračovali v jednomyseľnej modlitbe a očakávali Dar trvalého uschopnenia, aby Pán Ježiš pokračoval vo svojej Cirkvi v zachraňujúcom diele.

Nanebovstúpenie Pána

Bratia a sestry, skutočnosť, že sa Kristus zjavuje 40 dní od zmŕtvychvstania do nanebovstúpenia chce možno apoštolom a aj nám niečo povedať.
Preto uvažujme, k čomu nás pobáda Božia prítomnosť, ak sa pozeráme na jeho tridsaťtriročné pôsobenie. Príchodom do nášho sveta spečatil svoju trojitú prítomnosť: v Božom Slove, v Eucharistii a v blížnom, kde v týchto troch spomínaných oblastiach máme viesť dialóg lásky s Bohom: v Eucharistii, v Písme Svätom a v blížnom...

Tu veľmi naliehavo Boh žiada, priam prikazuje, ísť na miesto, kde im prikázal...

4. veľkonočná nedeľa

Je zajímavé: Dříve, než Ježíš o sobě řekne: Já jsem Dobrý pastýř, představil se nám jako dveře: Já jsem dveře k ovcím. Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič.

Porozumět tomuto podobenství nám pomůže znalost tehdejších poměrů: ovčinec se nacházel v přírodě či ve dvoře, většinou pod širým nebem. Na noc se tam shromažďovali stáda od více pastýřů. U jeho jediného vchodu spával přes noc vrátný a ráno dovnitř vpouštěl pastýře, kteří si přicházeli pro své ovce – ty znaly jeho hlas a následovaly ho na pastvu.

Stránky