Kázne

Zelený štvrtok Pánovej večere

Sviatosti lásky a spoločenstva

Pri spoločných oslavách, keď sa stretnú priatelia, je zvykom v posledných rokoch prekvapiť oslávenca alebo hostí prezentáciou, videom, nejakým zostrihom, kde sa pripomenú pekné chvíle strávené spolu, ktoré sa zapísali do pamäti a je príjemné alebo aj užitočné si ich tam uchovávať.

Dnes máme v Cirkvi jedno dôležité výročie, oslavu. Pripomíname si výročný deň, keď nám Ježiš Kristus odovzdal sviatostné poklady – Eucharistiu a kňazstvo.

Kvetná nedeľa

Bratia a sestry, zvláštnosťou dnešnej svätej omše na Kvetnú nedeľu je, že sme ju začínali mimo kostola. Svätú omšu predchádzal obrad svätenia bahniatok, počúvali sme Božie slovo z Matúšovho evanjelia, ale nielen počúvali, aj sami sme sa zapojili do sprievodu, ktorý odprevádzal Pána Ježiša do Jeruzalema, keď sme aj my spolu s kňazom slávnostnou procesiou a spevom vstúpili do chrámu.

Zvestovanie Pána

Drahí bratia a sestry, slávnosť Zvestovania Pána nám pripomína veľkú udalosť, ktorou sa začala nová éra v dejinách ľudstva. Archanjel Gabriel prišiel k Márii, dievčaťu z Nazareta, aby zvestoval, že sa to práve na nej splnia všetky prisľúbenia dané prorokom. A teda aj to, ktoré sme dnes počuli v prvom čítaní z úst proroka Izaiáša. Jej Syn, ktorého počne a porodí mocou Ducha Svätého, bude Synom Najvyššieho. Samotný fakt, že tento sviatok je väčšinou slávený v pôstnom období nám pripomína, že tajomstvo vtelenia je nerozlučiteľne spojené s tajomstvom smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.

Stránky