Naša charizma

V náboženskom význame je charizma dar Svätého Ducha,
ktorý dostávajú niektorí jednotlivci pre dobro cirkevného celku.

Cieľ

charizmy hnutia Nazaret je radikálna prevencia vo výchove človeka.
Chceme zamedziť mravné zlo prv, než by sa v niekom uplatnilo, a to predovšetkým vytváraním pozitívneho výchovného prostredia, aby sa tak mohla viac rozvinúť láska k Bohu a k človeku.

Špiritualita

Každá charizma má okrem svojho cieľa a spôsobu, akým ho dosahuje, aj svoju špiritualitu, t.j. ovzdušie, v ktorom sa realizuje.
Hnutie Nazaret preberá vo všeobecnosti špiritualitu cirkevného učiteľa svätého Františka Saleského. Základné črty tejto špirituality uložil František do svojej Filotey - do knižky, ktorá ani po tristo rokoch nestratila svoju aktuálnosť.

Adresáti

Prvým adresátom tejto charizmy sa stal z Božieho rozhodnutia v druhej polovici 20. storočia člen spoločnosti saleziánov svätého Jána Bosca, kňaz Ján Augustín Beňo. A neskôr sa stalo jasné, že adresátmi sú aj všetci tí, ktorých si Boh akýmkoľvek spôsobom povolal do tohto hnutia.

Videá

Raz vidieť je často lepšie, ako dvakrát počuť.

Príbehy

z nášho života

 • Univerzitný profesor Ing. Eduard Bublinec, CSc. si na svoj kontakt s hnutím Nazaret spomína takto:

  (Prevzaté zo zvolenského farského časopisu Naše spoločensktvo 11/2002)

 • V roku 1997 na Základnej škole na Polianskej ulici v Košiciach bola súťaž o "Cenu riaditeľky školy za šľachetnosť a stálu snahu konať dobro".

  K. R. junior

 • Vážená pani Kováčová.

  ďakujem Vám za vaše svedectvo milujúcej matky veľmi peknej rodiny - úprimne obdivujem Vás i Vášho manžela, ste...

  I. W.

 • K piesňam Rogera Hodgsona ma priviedol priateľkin brat Marián na ARE v posledných týždňoch svojho života, prv než zomrel na ALS.

  Mária

 • Bol jeden z prvých teplých slnečných dní a spolu s priateľkou sme sa vybrali do záhradky.
  Keby sa tak našiel niekto, kto by ma trochu...

  Mária

 • Po dvoch rokoch „cestovnej prestávky“ som koncom októbra cestoval rýchlikom. Túto cestu som najskôr vnímal ako ťažkosť: s kým budem sedieť v kupé...

  Paľo